O mnie / About me

 

[English version below]

Witam na mojej stronie. Jest to moje portfolio, które zaprojektowałem w taki sposób, by przedstawić tylko najważniejsze wątki w mojej pracy, na przykładzie niektórych, wybranych obrazów. Wszystko, co tworzę, regularnie dodaję na swoich kontach na Facebooku i Instagramie i zachęcam do zapoznania się z nimi.

Urodziłem się w 1989 roku. Od dziecka byłem ciekawy świata i uwielbiałem poznawać przeróżne jego aspekty. Jednym z totemów tej dziecięcej ciekawości jest "obcy", którego znalazłem w narzędziach mojego ojca, nie wiedząc wtedy jeszcze, do czego faktycznie służy. Teraz ten symbol pozaziemskiej cywilizacji towarzyszy mi jako symbol mojej twórczości wizualnej.

Zajmowałem się bardzo wieloma dziedzinami sztuki: rzeźbą, grafiką cyfrową, rysunkiem, malarstwem, fotografią. Jednak to właśnie praca na płótnie, zmaganie się ze strukturą i kolorem stały się dla mnie z czasem najważniejsze.

Swoją pracę twórczą traktuję bardzo poważnie - jestem artystą na pełny etat. Codziennie tworzę w mojej pracowni w centrum Krakowa, która mieści się przy placu Jana Matejki.

---

Welcome to my website. This is my portfolio, which I designed to present only essential information with a handful of the most important examples of my work. Everything that I do is being regularly uploaded to my Instagram and Facebook page, and I encourage you to check it out.

I was born in 1989. I have been curious about the world since I was a child and I loved to learn about various aspects of it. One of the totems of this childish curiosity is the "alien" whom I found in my father's tools, not knowing yet what it actually was used for. Now this symbol of extraterrestrial civilization accompanies me as a symbol of my visual work.

I created within many fields of art: sculpture, digital graphics, drawings, painting, photography. However, it was the work on canvas, struggle with structure and color that became the most important for me over time.

I take my creative work very seriously - I am a full-time artist. Every day I create in my studio in the center of Krakow (Poland), which is located at Jan Matejko Square.


Odkrywanie trójwymiarowych struktur na powierzchni płótna jest dla mnie jednym z bardziej fascynujących elementów pracy nad obrazem.

---

Developing three-dimentional structures on the canvas surface is one of the most fascinating processes in image creation for me.


Odkrywam od kilku lat właściwości farb metalicznych, tworząc struktury przypominające nawarstwione złoża metali, naznaczone zębem czasu blachy, niektóre przywodzą nawet na myśl minerały.

---

I have been discovering the properties of metallic paints for several years, creating structures reminiscent of layered metal deposits, or sheets of metal marked with the tooth, some even bring to mind minerals.

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do mnie!

---

Want to know more?
Feel free to contact me!

Formularz kontaktowy / Contact form

 

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym zostaną wykorzystane do jednorazowego kontaktu i nie będą przetwarzane.

---

The data entered in the contact form will be used for one-time contact only and will not be processed.